Actievoorwaarden

Algemene voorwaarden winactie voor een reis naar Nice in Frankrijk

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie voor een reis naar Nice in Frankrijk in samenwerking met Aeroport Nice Cote d’Azur, georganiseerd door Zapper PR & Destination Marketing, onderdeel van www.zappergroup.com (Aanbieder). Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Definities:

Deelnemer(s) = Iedereen die een aankoop doet bij Relay in de actieperiode en de aanmeldprocedure volledig doorloopt.

Aanbieder = De prijs wordt aangeboden door Aeroport Nice Cote d’Azur. De organisatie van de winactie ligt bij Zapper PR & Destination Marketing. Samen vormen deze partijen de Aanbieder.

1 – Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Deelnemers mogen maar één keer per e-mailadres deelnemen. Medewerkers en directe familie van medewerkers van Zapper Group, Aeroport Nice Cote d’Azur, Relay of andere organiserende partijen zijn uitgesloten van deelname. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland. Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

2 – Winnaar krijgt per e-mail en per telefoon bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres en/of telefoonnummer. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar moet binnen 7 dagen reageren, anders is de Aanbieder genoodzaakt een nieuwe winnaar te selecteren.

3 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Het is niet mogelijk extra reisgenoten toe te voegen, ook niet tegen betaling. De reis dient plaats te vinden in tussen 1 en 30 april 2023.

4- De prijs (en alle bijbehorende onderdelen) is altijd op aanvraag en op basis van beschikbaarheid. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. De prijs is voor twee personen en bestaat uit: Directe KLM-vlucht van Amsterdam naar Nice, 3 hotelovernachtingen inclusief ontbijt, een stadstocht met een privégids en eenmaal avondeten in een restaurant. De inhoud van de prijs kan veranderen, aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

De deelnemer dient bij winst zelf een eventuele reisverzekering en andere zaken die nodig zijn om af te reizen naar Frankrijk te organiseren. De winnaar dient zelf op de hoogte te zijn van en uitvoering te geven aan de geldende corona maatregelen in het vliegtuig en op bestemming.

5 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

6 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

7 – De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

8 – In geen geval is Aanbieder aansprakelijk voor enige schade bij het niet doorgaan van de reis, tijdens de reis (inclusief retourvlucht) of in het geval van gederfd reisgenot op enigerlei wijze, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Aanbieder.

9 – De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

10 – De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de Aanbieder op haar website publiekelijk bekend worden gemaakt.

11 – Indien KLM de verbinding naar Aeroport Nice Cote d’Azur opheft, dan wel (tijdelijk) staakt, wordt er door Aanbieder een passend alternatief geboden.

12 – Bij vragen of eventuele klachten over deze winactie kan contact opgenomen worden met Zapper Group BV, te bereiken op 020-3207688 en hello@zapperpr.com.